Wake up. Keep on dreaming.

Rruga e gjate e kafese

Pak fjale mbi origjinen e kafese

Legjenda thote qe vetite e vecanta te kafese u vune re nga barinjte ne Etiopi, te cilet pane se ndryshonte sjellja e dhive te tyre kur hanin nga pemet e kafese duke u gjalleruar. Sot e kesaj dite, Etiopia eshte nje nga vendet kultivuese ku rriten dhe perpunohen disa nga kafete me cilesore dhe me yeti te vecanta aromatike.

Kokrat e kafese qe perdoren, lane ne fakt fara e frutit te nje peme e cila rritet deri ne 10 metra lartesi (edhe pse gjatesia e tyre kontrollohet qe te jete e Iehte per vjelje duke e lene rreth 3 metra).

Kafeja kultivohet ne brezin tropikal ne vende si Brazili, Honduras, Columbia, Etiopia, Kenya, India, Indonezia etj. Karakteri I ndryshem qe ka nje kafe ndikohet shume nga vendi i origjines. Kur krijojme perzieret me te mira per ekspres, pjeseza nga vende te nrdyshme te origjines bashkohen per ofruar nje game aromash dhe veti te flora te pelqyeshme si kremi dhe trupi qe karakterizon nje kafe ekspres.

bibium beanbelt