Wake up. Keep on dreaming.

Kujdesi Virginia per kafenë

Si sigurohemi qe ne filxhanin tuaj te vije shija e preferuar e kafese

  • Kafeja eshte nje produkt delikat dhe cdo hap i perpunimit kerkon nje nivel te larte kujdesi ne menyre te tille qe rezultati ne filxhan te jete gjithmone i nivelit me te larte cilesor. Rrjedhimisht nje sere procesesh zbatohen per te garantuar kete:
  • Kafete me te mira te varietetit Arabia) zgjidhen perzierje te nivelit te larte, synuar per baret dhe kafenete ku cilesia eshte nje aspekt i punes me te cilin nuk behet asnje kompromis.
  • Cdo blerje e lendes se pare analizohet me kuldes ne laboratorin tone si dhe plese te lotit i kalojne per vleresim te metjeshem nje laboratori te pavarur, duke garantuar cilesine me te mire.
  • Secila kafe piqet me kuldes duke ruajtur substancat aromatike dhe duke e transformuar kafene ne formen te cilen e njohim te gjithe.
  • Cdo lot prodhimi testohet qe te perputhet me profilin e cilesise qe karakterizon Virginia Coffee House, ku elementet si fragranca, aroma, shija, trupi, shija qe le pas, embelsia, kompleksiteti dhe uniformiteti vleresohen me kuldes.
  • Ne perputhje me cilesine si prioritet kryesor, Virginia Coffee House eshte anetare aktive e Shoqates Europiane te Kafeve te Specialitetit (Specialty Coffee Assosiation of Europe - SCAE) duke pasur akses ne nje baze te gjere te njohurive dhe pervojes me te mire nderkombetare dhe duke gene pjese e nje rrjethi profesionistesh te nivelit Europian. Virginia Coffee House ndihmon vazhdimisht ne planifikimin e kuldesshem te menuse si dhe kualifikimin e personelit qe punon prane klientit. Kjo siguron qe klientet tane te vecohen nga moria e bareve duke gene mjedise ku krahas pijeve te zakonshme, menuja eshte e pasuruar me pije te tjera me baze kafene, te cilat ndihmojne klientet ne zhvillimin e artikujve me kosto me te ulet, cilesi me te larte dhe duke u rritur si shitjet ashtu edhe perfitueshmerine e veprimtarise se tyre.